100 Yuan    (售价 $1553.0)

描述: 1988,
CHINA. 100 Yuan, 1988. Panda Series. NGC MS-69.

Fr-B4; KM-187; PAN-69a.

PCGS#: 163926
更多
售价
本钱币的售价为   $1553.0

Notes: http://www.stacksbowers.com/archivedetail.aspx?productid=8506809 155350 2015-03-03

Page Cache: http://static.coinshome.net/page-cache/7c8cc3773b6742498ac59d4fc415fafb.html
在线收藏——工具栏
发布人: anonymous
2015-04-24
钱币组
 面额: 100 Yuan
 金属:
 国家: 中华人民共和国
 目录序号:
  KM-187
 
描述:   English
钱币差异: 5 instance(s)
您也许会对以下钱币感兴趣
50 Yuan 中华人民共和国 銀
50 Yuan 中华人民共和国 銀
本组有   23 钱币 / 19 售价
100 Yuan 中华人民共和国
100 Yuan 中华人民共和国
本组有   5 钱币 / 5 售价
50 Yuan 中华人民共和国 銀
50 Yuan 中华人民共和国 銀
本组有   10 钱币 / 9 售价
2019-04-25 - Historical Coin Prices
3 Mark / 3 Reichsmark 魏瑪共和國 (1919 - 1933) 銀
钱币公开售价
详情
2018-11-06 - Historical Coin Prices
20 Franc 比利时 金 利奥波德二世 (比利时)
钱币公开售价
详情
您有可能会想试一试
钱币交易市场
朝代图谱及钱币
考考自己!

钱币拼图
钱币售价