kapa > Uploaded coins

 


100 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Pl ...


50 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Gol ...
46 coins / 45 prices

20 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Gol ...
68 coins / 63 prices

20 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Gol ...
68 coins / 63 prices

1 Zecchino / 1 Ducat Italy Gold
180 coins / 174 prices

1 Zecchino / 1 Ducat Italy Gold
180 coins / 174 prices

1 Ducat Italy Gold


20 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Gol ...
14 coins / 13 prices

20 Lira Kingdom of Italy (1861-1946) Gol ...
68 coins / 63 prices

80 Lira Italy Platinum


20 Lira Kingdom of Sardinia (1324 - 1861 ...
37 coins / 35 prices

20 Lira Italy / Italian city-states Gold
25 coins / 24 prices

80 Lira Italian city-states Gold Charles ...
31 coins / 29 prices

20 Lira Italy Gold


80 Lira Italian city-states Gold Charles ...
31 coins / 29 prices