Overview
Michal Niemczyk Antykwariat Numizmatyczny

Best place to sell Polish coins - Michal Niemczyk Antykwariat Numizmatyczny
Coins

 

2030coin(s)


World coins POLSKA/POLAND/POLEN Netherlands. Overijssel Dukat (ducat) Hungarian type Naśladownictwo dukata Zygmunta Batorego (1581-1602), Transylwania. Podobny do poprzedniego egzemplar ...


Russia RUSSIA/RUSSLAND/РОССИЯ Russia, Alexander II. 5 rubel (rouble) 1860, St. Petersburg Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały П-ФRw.: Nominał, napisy i data 1860Pięknie zachow ...


World coins POLSKA/POLAND/POLEN Germany. Overijssel Dukat (ducat) Hungarian type Naśladownictwo dukata Zygmunta Batorego (1581-1602), Transylwania. Ciekawy dukat Overijssel. Sporadyczni ...


Russia RUSSIA/RUSSLAND/РОССИЯ Russia, Nicholas II. Rubel (Rouble) 1839 unveiling of the monument of the Battle of Borodino Aw.: Głowa cara w prawo i tytulatura Aleksandra I.Rw.: Pomnik ...


Related to Poland, Silesia, Pomerania, Prussia POLSKA/POLAND/POLEN/SCHLESIEN/POMMERN/Preußen Related to Poland. Trojak (3 grosze) 1598 Mitawa Aw.: Głowa księcia w prawo.W otoku: MONE – ...


John II Casimir POLSKA/POLAND/POLEN John II Casimir. Half ducat (1/2 dukaten) 1660 TLB, Krakow, ex. Potocki collection Aw.: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym, pod szyją monogram ...


World coins POLSKA/POLAND/POLEN Germany. Saxony klippe shooting taler (thaler) 1693 Dresden Jan Jerzy IV (1691-1694). Talar wybity z okazji zawodów strzeleckich.Bardzo ładny egzemplarz. ...


Russia RUSSIA/RUSSLAND/РОССИЯ Russia, Nicholas II. 5 rubel (rouble) 1854 St. Petersburg Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-ГRw.: Nominał, napisy i data 1854Bardzo ładny egz ...


Related to Poland, Silesia, Pomerania, Prussia POLSKA/POLAND/POLEN/SCHLESIEN/POMMERN/Preußen Related to Poland. Thaler (taler) 1780 Mitawa, Piotr Biron Aw.: Głowa księcia z przewiązanym ...


John II Casimir POLSKA/POLAND/POLEN John II Casimir. Ort (18 groszy) 1651, Bydgoszcz Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi.W otoku: IOAN CAS D G PO – L & SVEC REXRw.: ...


World coins POLSKA/POLAND/POLEN Germany. Taler (thaler) 1623 Fugger-Nordendorf Aw.: Herb. W otoku: MARQVARDT FVGGER F H V KIRCHB V WEISSEH H Z BIBRw.: Cesarski orzeł, tytulatura Ferdyna ...


Russia RUSSIA/RUSSLAND/РОССИЯ Russia, Nicholas II. 5 rubel (rouble) 1852 St. Petersburg Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-ГRw.: Nominał, napisy i data 1852Pięknie zachowan ...


Related to Poland, Silesia, Pomerania, Prussia POLSKA/POLAND/POLEN/SCHLESIEN/POMMERN/Preußen Related to Poland. Dukat (ducat) 1780 Mitawa, Courland Aw.: Głowa Piotra Birona.W otoku: D G ...


World coins POLSKA/POLAND/POLEN Germany. 1/2 Friedrich d'or 1817 A, Berlin, Prussia Fryderyk Wilhelm III 1797-1840, mennica Berlin. 12 Friedrich dor = 2 12 talara srebrem. Bardzo rzadka ...


Russia RUSSIA/RUSSLAND/РОССИЯ Russia, Nicholas II. 5 rubel (rouble) 1850 St. Petersburg Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-ГRw.: Nominał, napisy i data 1850Pięknie zachowan ...