Price: 20.0  Euro
IRON COIN UNC

Price: 100.0  Euro
SEMI KEY DATE 154000 IN XF+/AU

Price: 15.0  Euro
AU

Price: 15.0  Euro
AU

Price: 15.0  Euro
AU

Price: 9.0  Euro
UNC

Price: 75.0  Euro
UNC

Price: 100.0  Euro
UNC

Price: 350.0  Euro
BU CONDITION

Price: 125.0  Euro
SILVER STAR PESO IN AU GRADE

Price: 125.0  Euro
AU/UNC

Price: 95.0  Euro
1870 SARAWAK CENT IN AU CONDITION

Price: 40.0  Euro
BU CONDITION SCARCE IN THIS GRADE

Price: 650.0  Euro
KEY DATE 10.000

Price: 225.0  Euro
1956 G 1 DM UNC